Kế Hoạch Làm Việc

Thông báo V/v khám sức khỏe định kỳ năm 2020
Thông báo V/v khám sức khỏe định kỳ năm 2020
 
Thông báo V/v khám sức khỏe cho cán bộ, giảng viên nữ định kỳ năm 2018
Thông báo V/v khám sức khỏe cho cán bộ, giảng viên nữ định kỳ năm 2018
 
Thông báo V/v trả thẻ BHYT năm 2018 cho cán bộ, giáo viên toàn trường
Thông báo V/v trả thẻ BHYT năm 2018 cho cán bộ, giáo viên toàn trường
 
Thông báo V/v phun thuốc diệt muỗi bổ sung năm 2017
Thông báo V/v phun thuốc diệt muỗi bổ sung năm 2017
 
Thông báo Về tình hình dịch sốt xuất huyết và phun thuốc diệt muỗi
Thông báo Về tình hình dịch sốt xuất huyết và phun thuốc diệt muỗi