Thông báo xem kết quả khám sức khỏe phụ nữ năm 2019

Đăng vào 02/04/2019 05:00

Đã có kết quả khám sức khỏe phụ nữ năm 2019, Trạm Y tế xin mời cán bộ, giáo viên nữ trong trường đến xem kết quả tại Trạm hoặc điện thoại đến Trạm trong giờ hành chính để được tư vấn.

 

                                                      Trưởng trạm

                                                        Nguyễn Thị Phúc