Kế Hoạch Làm Việc

Thông báo V/v trả thẻ BHYT năm 2018 cho cán bộ, giáo viên toàn trường
Thông báo V/v trả thẻ BHYT năm 2018 cho cán bộ, giáo viên toàn trường
 
Thông báo V/v phun thuốc diệt muỗi bổ sung năm 2017
Thông báo V/v phun thuốc diệt muỗi bổ sung năm 2017
 
Thông báo Về tình hình dịch sốt xuất huyết và phun thuốc diệt muỗi
Thông báo Về tình hình dịch sốt xuất huyết và phun thuốc diệt muỗi