Hoạt động của đơn vị

Thông báo V/v không trực cấp cứu các ngày lễ, tết
Thông báo V/v không trực cấp cứu các ngày lễ, tết
 
Thông báo V/v khám sức khỏe cho cán bộ, giảng viên nữ định kỳ năm 2019
Thông báo V/v khám sức khỏe cho cán bộ, giảng viên nữ định kỳ năm 2019