Tin Tức

Thông báo V/v không trực cấp cứu các ngày lễ, tết
Thông báo V/v không trực cấp cứu các ngày lễ, tết
 
Thông báo xem kết quả khám sức khỏe phụ nữ năm 2019
Thông báo xem kết quả khám sức khỏe phụ nữ năm 2019
 
Thông báo V/v khám sức khỏe cho cán bộ, giảng viên nữ định kỳ năm 2019
Thông báo V/v khám sức khỏe cho cán bộ, giảng viên nữ định kỳ năm 2019
 
Danh mục cơ sở khám chữa bệnh ban đầu năm 2019
Danh mục cơ sở khám chữa bệnh ban đầu năm 2019
 
Làm thẻ BHYT năm 2019 cho công chức, viên chức trong trường
Làm thẻ BHYT năm 2019 cho công chức, viên chức trong trường
 
Thông báo về việc xem kết quả khám sức khoẻ định kỳ năm 2018
Thông báo về việc xem kết quả khám sức khoẻ định kỳ năm 2018
 
Thông báo về việc xem kết quả khám sức khỏe định kỳ năm 2017
Thông báo về việc xem kết quả khám sức khỏe định kỳ năm 2017
 
Thông báo Về tình hình dịch sốt xuất huyết (Dengue) tại Hà Nội và cách phòng chống
Thông báo Về tình hình dịch sốt xuất huyết (Dengue) tại Hà Nội và cách phòng chống
 
Thông báo Về tình hình dịch sốt xuất huyết (Dengue) tại Hà Nội và cách phòng chống
Thông báo Về tình hình dịch sốt xuất huyết (Dengue) tại Hà Nội và cách phòng chống
 
Thông báo Vv khám sức khỏe cho cán bộ, giảng viên nữ định kỳ năm 2017
Thông báo Vv khám sức khỏe cho cán bộ, giảng viên nữ định kỳ năm 2017