Hoạt động của Trường

Danh mục cơ sở khám chữa bệnh ban đầu năm 2019
Danh mục cơ sở khám chữa bệnh ban đầu năm 2019
 
Thông báo Về tình hình dịch sốt xuất huyết (Dengue) tại Hà Nội và cách phòng chống
Thông báo Về tình hình dịch sốt xuất huyết (Dengue) tại Hà Nội và cách phòng chống
 
Thông báo Về tình hình dịch sốt xuất huyết (Dengue) tại Hà Nội và cách phòng chống
Thông báo Về tình hình dịch sốt xuất huyết (Dengue) tại Hà Nội và cách phòng chống
 
Thông báo Vv khám sức khỏe cho cán bộ, giảng viên nữ định kỳ năm 2017
Thông báo Vv khám sức khỏe cho cán bộ, giảng viên nữ định kỳ năm 2017