Hội đồng Khoa học và Đào tạo cho ý kiến về Dự thảo Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2023

Đăng vào 28/11/2022 21:22

Chiều 28/11, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức họp Hội đồng khoa học và đào tạo về việc cho ý kiến về Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2023.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi họp có TS Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Nhà trường; Các Phó Hiệu trưởng: PGS.TS Vũ Thị Lan Anh, TS Lê Đình Nghị, PGS.TS Tô Văn Hoà; TS. Hoàng Ly Anh - Quyền Trưởng Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí, Thư ký Hội đồng; PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến Trưởng Khoa Pháp luật kinh tế; PGS.TS. Trần Anh Tuấn - Trưởng Khoa Pháp luật dân sự; GS.TS. Nguyễn Minh Đoan - GVCC Khoa Pháp luật hành chính - nhà nước; TS. Đoàn Thị Tố Uyên - Trưởng Khoa Pháp luật Hành chính - nhà nước; PGS.TS. Dương Đăng Huệ - Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế Bộ Tư pháp; GS.TS. Hoàng Thế Liên - Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, nguyên Hiệu trưởng Nhà trường; ThS. Đinh Thị Phương Hoa - Trưởng Khoa Ngoại ngữ Pháp lý; PGS.TS. Cao Thị Oanh- Trưởng Khoa Pháp luật hình sự; PGS.TS. Nguyễn Văn Quang - Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế; TS. Ngọ Văn Nhân - Trưởng Khoa Lý luận chính trị; TS. Nguyễn Văn Tuyến - Trưởng Phòng Đào tạo sau đại học; PGS.TS. Trương Quang Vinh - Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Luật học; TS. Nguyễn Triều Dương - Trưởng Phòng Đào tạo đại học

Để chuẩn bị cho cuộc họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí báo cáo về tình hình đăng ký nghiên cứu khoa học cua các đơn vị. Trên cơ sở trao đổi và ý kiến thống nhất của Phó Hiệu trưởng Tô Văn Hoà, Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí đã trao đổi với các đơn vị để chỉnh sửa, bổ sung nhiệm vụ đăng ký khoa học năm 2023.

Các chủ đề Diễn đàn Luật học và phát triển năm 2023 được đề xuất trong đó có Cải cách tư pháp – Những vấn đề đặt ra trong giai đoạn mới; Pháp luật và quản trị trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0; Nâng cao chất lượng đào tạo luật trong bối cảnh thực hiện chiến lược tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

GS.TS. Hoàng Thế Liên - Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, nguyên Hiệu trưởng Nhà trường đưa ra ý kiến về Dự thảo Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2023

Đối với định hướng nghiên cứu khoa học năm 2023 tập trung vào những vấn đề pháp lý đặt ra khi chuyển mô hình nhà nước điều hành sang nhà nước kiến tạo phát triển, thực tiễn xây dựng và hoàn thiện các khía cạnh của Nhà nước pháp quyền, cải cách tư pháp; Những vấn đề pháp lý đặt ra trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số; Những vấn đề có tính xu hướng mới trong phát triển khoa học pháp lý và các sự kiện chính trị - pháp lý, văn hoá, xã hội của đất nước; Phù hợp với định hướng đào tạo của Trường theo mô hình tự chủ đại học, các vấn đề liên quan đến nghiên cứu kiểm soát chất lượng đào tạo; Đảm bảo sự gắn kết giữa xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; Các vấn đề phân cấp, phân quyền, về hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế; Các xu hướng nghiên cứu mới do các nhà khoa học chuyên môn đề xuất.