Thông báo về việc xem kết quả khám sức khỏe định kỳ năm 2017

Đăng vào 07/12/2017 09:00

Đã có kết quả khám sức khỏe định kỳ năm 2017, Trạm Y tế xin mời cán bộ, giáo viên trong trường đến xem kết quả tại Trạm hoặc điện thoại đến Trạm trong giờ hành chính để được tư vấn.