Giới thiệu chung

Đăng vào 25/09/2017 10:51

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Tên đơn vị: Trạm Y tế

- Địa chỉ liên hệ: Phòng E203 tầng 2 nhà E - Trường Đại học Luật Hà Nội - 87 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội

Trạm hiện nay gồm có 6 nhân sự trong đó có Trưởng Trạm và 5 nhân viên.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CHỨC NĂNG CỦA TRẠM Y TẾ

1. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho học viên, sinh viên, công chức, viên chức, người lao động của Trường, về việc đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong Trường;

2. Xây dựng nội dung và kinh phí hoạt động của công tác y tế theo qui định trình Hiệu trưởng;

3. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho công chức, viên chức, người lao động của Trường; tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khi nhập trường và ra trường;

4. Lập, phân loại và quản lý hồ sơ sức khỏe của công chức, viên chức, người lao động và sinh viên của Trường theo qui định;

5. Sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật; chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên trong những trường hợp cần thiết;

6. Tổ chức trực cấp cứu y tế trong toàn bộ thời gian có sinh viên học tập tại Trường và các ngày nghỉ lễ, tết trong năm;

7. Mua thuốc, cấp phát thuốc thông thường theo qui định chung và qui định của bảo hiểm y tế;

8. Thực hiện làm thẻ bảo hiểm y tế cho công chức, viên chức, người lao động của Trường; tổ chức thu phí và làm thẻ bảo hiểm y tế cho sinh viên trong Trường theo phân công của Hiệu trưởng; thực hiện hợp đồng bảo hiểm y tế giữa Trường và cơ quan bảo hiểm xã hội;

9. Làm thủ tục giám định sức khoẻ đối với công chức, viên chức, người lao động và sinh viên theo qui định của pháp luật;

10. Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe cho công chức, viên chức, người lao động và sinh viên của Trường;

11. Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống  các bệnh dịch, bệnh, tật học đường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV và AIDS, các bệnh xã hội và các hoạt động khác về y tế trường học theo phân công của Hiệu trưởng;

12. Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác.

13. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong trường thực hiện công tác y tế trường học; xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.

14.Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo qui định.