Thông báo về việc xem kết quả khám sức khoẻ định kỳ năm 2018

Đăng vào 12/12/2018 15:23

Thông báo đã có kết quả khám sức khoẻ định kỳ năm 2018, Trạm Y tế xin mời cán bộ, giáo viên trong trường đến xem kết quả tại Trạm hoặc điện thoại đến Trạm trong giờ hành chính để được tư vấn.