Phiếu khảo sát trải nghiệm giảng dạy và làm việc của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng vào 06/12/2021 11:52

Nhằm xây dựng Đề án Chuyển đổi số Trường Đại học Luật Hà nội tầm nhìn 2021-2025 định hướng 2030;  Kính đề nghị Thầy/Cô cung cấp thông tin về trải nghiệm giảng dạy và làm việc của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội. Trân trọng./.

Link khảo sát