Hoạt động

Thông báo V/v xem kết quả khám sức khỏe định kỳ năm 2021
Thông báo V/v xem kết quả khám sức khỏe định kỳ năm 2021
 
Kế hoạch V/v học tập trung đối với sinh viên các khóa, các bậc đào tạo
Kế hoạch V/v học tập trung đối với sinh viên các khóa, các bậc đào tạo
 
Phiếu khảo sát trải nghiệm giảng dạy và làm việc của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội
Phiếu khảo sát trải nghiệm giảng dạy và làm việc của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Công văn số 66/HĐGSNN của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước v/v điều chỉnh thời gian thu nhận hồ sơ ứng viên năm 2021
Công văn số 66/HĐGSNN của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước v/v điều chỉnh thời gian thu nhận hồ sơ ứng viên năm 2021
 
Thông báo Hỗ trợ truy cập từ xa các cơ sở dữ liệu, sách, tạp chí điện tử tại Thư viện
Thông báo Hỗ trợ truy cập từ xa các cơ sở dữ liệu, sách, tạp chí điện tử tại Thư viện
 
Trường Đại học Luật Hà Nội tặng quà cho viên chức, người lao động: Chung tay phòng chống dịch Covid-19
Trường Đại học Luật Hà Nội tặng quà cho viên chức, người lao động: Chung tay phòng chống dịch Covid-19
 
Giảng viên trẻ Đại học Luật góp 300 suất quà gửi sinh viên khó khăn
Đoàn Thanh niên Đại học Luật Hà Nội vừa tổng kết chương trình “Giảng viên trẻ đồng hành cùng sinh viên vượt qua đại dịch”. Chương trình do nhóm giảng viên trẻ phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức.
 
Nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội Hoàng Thế Liên: “Kỹ sư” góp công xây “con đường vô hình” quan trọng
Nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội Hoàng Thế Liên: “Kỹ sư” góp công xây “con đường vô hình” quan trọng
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI
 
Hội nghị "Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2020; Bế mạc Tuần lễ nghiên cứu khoa học và Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2021"
Hội nghị "Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2020; Bế mạc Tuần lễ nghiên cứu khoa học và Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2021"
 
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban, công bố nhiều quyết định quan trọng
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban, công bố nhiều quyết định quan trọng
 
“Nhà giáo ưu tú” của Đại học Luật Hà Nội có nhiều đóng góp cho công tác lập pháp
“Nhà giáo ưu tú” của Đại học Luật Hà Nội có nhiều đóng góp cho công tác lập pháp
 
Trường ĐH Luật Hà Nội lên đường làm nhiệm vụ thanh tra coi thi, chấm thi tốt nghiệp THPT 2021
Trường ĐH Luật Hà Nội lên đường làm nhiệm vụ thanh tra coi thi, chấm thi tốt nghiệp THPT 2021
 
Thông báo V/v đăng ký sử dụng xe ô tô
Thông báo V/v đăng ký sử dụng xe ô tô
 
Công văn V/v khảo sát tình hình đào tạo trực tuyến tại cơ sở giáo dục đại học trong thời gian dịch bệnh COVID-19
Công văn V/v khảo sát tình hình đào tạo trực tuyến tại cơ sở giáo dục đại học trong thời gian dịch bệnh COVID-19
 
Thông báo V/v tạm thời không đi ô tô đến để, gửi tại Trường trong thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường
Thông báo V/v tạm thời không đi ô tô đến để, gửi tại Trường trong thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường
 
Thông báo V/v khám chữa bệnh BHYT
Thông báo V/v khám chữa bệnh BHYT
 
Thông báo V/v Thực hiện kiểm kê định kỳ hàng năm
Thông báo V/v Thực hiện kiểm kê định kỳ hàng năm
 
Thông báo về kinh phí tổ chức Hội đồng tư vấn, tuyển chọn giao trực tiếp cá nhân chủ trì đề tài khoa học
Thông báo về kinh phí tổ chức Hội đồng tư vấn, tuyển chọn giao trực tiếp cá nhân chủ trì đề tài khoa học
 
Thông báo V/v dùng thử cơ sở dữ liệu Westlaw
Thông báo V/v dùng thử cơ sở dữ liệu Westlaw